top of page
צלחות קיר תליה מוטיב פרחי אביב

צלחות קיר תליה מוטיב פרחי אביב

צלחות מעוטרות בעבודת יד לתליה על קיר לקישוט וגם לשולחן מוטיב פרחי אביב מגיעות במידות שונות

צלחות לקיר מוטיב פרחי אביב

צלחות לקיר מוטיב פרחי אביב

צלחות מעוטרות בעבות יד לתליה על קיר לקישוט וגם לשולחן מוטיב פרחי אביב מגיעות במידות שונות

צלחות לקיר מוטיב פרחי אביב

צלחות לקיר מוטיב פרחי אביב

צלחות מעוטרות בעבות יד לתליה על קיר לקישוט וגם לשולחן מוטיב פרחי אביב מגיעות במידות שונות

צלחות לקיר מוטיב פרחי אביב

צלחות לקיר מוטיב פרחי אביב

צלחות מעוטרות בעבות יד לתליה על קיר לקישוט וגם לשולחן מוטיב פרחי אביב מגיעות במידות שונות

צלחות דקורטיביות מוטיב פרחי אביב

צלחות דקורטיביות מוטיב פרחי אביב

צלחות מעוטרות בעבות יד לתליה על קיר לקישוט וגם לשולחן מוטיב פרחי אביב מגיעות במידות שונות

צלחות קיר לתליה מוטיב פרחי אביב

צלחות קיר לתליה מוטיב פרחי אביב

צלחות מעוטרות בעבות יד לתליה על קיר לקישוט וגם לשולחן מוטיב פרחי אביב מגיעות במידות שונות

כד מעוטר בעבודת יד פרחי אביב

כד מעוטר בעבודת יד פרחי אביב

כלי שולחן והגשה מגשונים אגרטלים וצלחות לקישוט מעוטרים בעבודת יד במוטיב פרחי אביב מגיעים במידות שונות

צלחות קיר עיטור שמש

צלחות קיר עיטור שמש

צלחות מעוטרות לתליה על הקיר בעיטור ידני מוטיב שמש חייכנית בצבעים שונים קוטר קוטר 33 סמ מתאימות גם להגשה כמובן שטיפה במדיח

צלחות קיר תליה עיטור שמש

צלחות קיר תליה עיטור שמש

צלחות מעוטרות לתליה על הקיר בעיטור ידני מוטיב שמש חייכנית בצבעים שונים קוטר קוטר 33 סמ מתאימות גם להגשה כמובן שטיפה במדיח

צלחות קיר דקורטיביות עיטור שמש

צלחות קיר דקורטיביות עיטור שמש

צלחות מעוטרות לתליה על הקיר בעיטור ידני מוטיב שמש חייכנית בצבעים שונים קוטר קוטר 33 סמ מתאימות גם להגשה כמובן שטיפה במדיח

צלחות קיר לתליה  עיטור שמש

צלחות קיר לתליה עיטור שמש

צלחות מעוטרות לתליה על הקיר בעיטור ידני מוטיב שמש חייכנית בצבעים שונים קוטר קוטר 33 סמ מתאימות גם להגשה כמובן שטיפה במדיח

צלחות קיר דקורטיביות עיטור שמש

צלחות קיר דקורטיביות עיטור שמש

צלחות מעוטרות לתליה על הקיר בעיטור ידני מוטיב שמש חייכנית בצבעים שונים קוטר קוטר 33 סמ מתאימות גם להגשה כמובן שטיפה במדיח

צלחות קיר דקורטיביות עיטור שמש

צלחות קיר דקורטיביות עיטור שמש

צלחות מעוטרות לתליה על הקיר בעיטור ידני מוטיב שמש חייכנית בצבעים שונים קוטר קוטר 33 סמ מתאימות גם להגשה כמובן שטיפה במדיח

צלחות קיר לתליה עיטור שמש

צלחות קיר לתליה עיטור שמש

צלחות מעוטרות לתליה על הקיר בעיטור ידני מוטיב שמש חייכנית בצבעים שונים קוטר קוטר 33 סמ מתאימות גם להגשה כמובן שטיפה במדיח

צלחות מעוטרות מוטיב ים לתליה ולהגשה

צלחות מעוטרות מוטיב ים לתליה ולהגשה

צלחות מעוטרות ידנית מוטיב ים לתליה ולהגשה במידות שונות ובצרופי צבעים מרהיבים

צלחות מעוטרות מוטיב ים לתליה ולהגשה

צלחות מעוטרות מוטיב ים לתליה ולהגשה

צלחות מעוטרות ידנית מוטיב ים לתליה ולהגשה במידות שונות ובצרופי צבעים מרהיבים

צלחות דקורטיביות מוטיב ים לתליה ולהגשה

צלחות דקורטיביות מוטיב ים לתליה ולהגשה

צלחות מעוטרות ידנית מוטיב ים לתליה ולהגשה במידות שונות ובצרופי צבעים מרהיבים

צלחות לתליה מוטיב ים לתליה ולהגשה

צלחות לתליה מוטיב ים לתליה ולהגשה

צלחות מעוטרות ידנית מוטיב ים לתליה ולהגשה במידות שונות ובצרופי צבעים מרהיבים

צלחות מעוטרות מוטיב ים לתליה ולהגשה

צלחות מעוטרות מוטיב ים לתליה ולהגשה

צלחות מעוטרות ידנית מוטיב ים לתליה ולהגשה במידות שונות ובצרופי צבעים מרהיבים

צלחות קיר תליה מוטיב ים

צלחות קיר תליה מוטיב ים

צלחות מעוטרות ידנית מוטיב ים לתליה ולהגשה במידות שונות ובצרופי צבעים מרהיבים

צלחות מעוטרות לקיר לתליה מוטיב פרח

צלחות מעוטרות לקיר לתליה מוטיב פרח

צלחות מעוטרות בעבודת יד מוטיב פרח מגיעות במידות שונות מתאימות לתליה על קיר וגם להגשה. שטיפה במדיח

צלחות מעוטרות לקיר מוטיב פרח

צלחות מעוטרות לקיר מוטיב פרח

צלחות מעוטרות בעבודת יד מוטיב פרח מגיעות במידות שונות מתאימות לתליה על קיר וגם להגשה. שטיפה במדיח

צלחות תליה לקיר מעוטרות מוטיב פרח

צלחות תליה לקיר מעוטרות מוטיב פרח

צלחות מעוטרות בעבודת יד מוטיב פרח מגיעות במידות שונות מתאימות לתליה על קיר וגם להגשה. שטיפה במדיח

צלחות לקיר מעוטרות מוטיב פרח

צלחות לקיר מעוטרות מוטיב פרח

צלחות מעוטרות בעבודת יד מוטיב פרח מגיעות במידות שונות מתאימות לתליה על קיר וגם להגשה. שטיפה במדיח

צלחות מעוטרות מוטיב פרח

צלחות מעוטרות מוטיב פרח

צלחות מעוטרות בעבודת יד מוטיב פרח מגיעות במידות שונות מתאימות לתליה על קיר וגם להגשה. שטיפה במדיח

צלחות מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות מעוטרות בעבודת יד במוטיבים של צפרים בשלל צבעים ומידות לתליה על קיר או להגשה שטיפה במדיח

צלחות מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות מעוטרות בעבודת יד במוטיבים של צפרים בשלל צבעים ומידות לתליה על קיר או להגשה שטיפה במדיח

צלחות מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות מעוטרות בעבודת יד במוטיבים של צפרים בשלל צבעים ומידות לתליה על קיר או להגשה שטיפה במדיח

צלחות קיר מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות קיר מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות מעוטרות בעבודת יד במוטיבים של צפרים בשלל צבעים ומידות לתליה על קיר או להגשה שטיפה במדיח

צלחות קיר מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות קיר מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות מעוטרות בעבודת יד במוטיבים של צפרים בשלל צבעים ומידות לתליה על קיר או להגשה שטיפה במדיח

צלחות מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות מעוטרות בעבודת יד במוטיבים של צפרים בשלל צבעים ומידות לתליה על קיר או להגשה שטיפה במדיח

צלחות תליה מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות תליה מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות מעוטרות בעבודת יד במוטיבים של צפרים בשלל צבעים ומידות לתליה על קיר או להגשה שטיפה במדיח

צלחות קיר מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות קיר מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות מעוטרות בעבודת יד במוטיבים של צפרים בשלל צבעים ומידות לתליה על קיר או להגשה שטיפה במדיח

צלחות מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות מעוטרות בעבודת יד במוטיבים של צפרים בשלל צבעים ומידות לתליה על קיר או להגשה שטיפה במדיח

צלחות תליה מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות תליה מעוטרות מוטיב צפרים

צלחות מעוטרות בעבודת יד במוטיבים של צפרים בשלל צבעים ומידות לתליה על קיר או להגשה שטיפה במדיח

צלחות מעוטרות מוטיב קרקס

צלחות מעוטרות מוטיב קרקס

צלחות מעוטרות בעבודת יד במוטיב קרקס בשלל צבעים מתאימות לתליה על קיר או להגשה לשטיפה במדיח

צלחות מעוטרות מוטיב קרקס

צלחות מעוטרות מוטיב קרקס

צלחות מעוטרות בעבודת יד במוטיב קרקס בשלל צבעים מתאימות לתליה על קיר או להגשה לשטיפה במדיח

צלחות מעוטרות מוטיב קרקס

צלחות מעוטרות מוטיב קרקס

צלחות מעוטרות בעבודת יד במוטיב קרקס בשלל צבעים מתאימות לתליה על קיר או להגשה לשטיפה במדיח

צלחות מעוטרות מוטיב קרקס

צלחות מעוטרות מוטיב קרקס

צלחות מעוטרות בעבודת יד במוטיב קרקס בשלל צבעים מתאימות לתליה על קיר או להגשה לשטיפה במדיח

צלחות מעוטרות מוטיב קרקס

צלחות מעוטרות מוטיב קרקס

צלחות מעוטרות בעבודת יד במוטיב קרקס בשלל צבעים מתאימות לתליה על קיר או להגשה לשטיפה במדיח

צלחות קיר דקורטיביות

צלחות קיר תליה

צלחות קיר מעוטרות

צלחות מעוטרות לקיר

צלחות מעוטרות לתליה

צלחות מעוטרות לתליה על קיר

צלחות מעוטרות לתליה על קיר

צלחות מעוטרות בעבודת יד 

לקישוט ולתליה על קיר. נוכל לספק לכם גם את אביזרי התלייה המיוחדים.
הצלחות מתאימות כמובן גם להגשה.

הן מעוטרות ידנית ומגיעות במידות שונות ובצבעים מרהיבים.

ניתנות לשטיפה במדיח.

bottom of page